Rentokil Initial has no company banner
List of Open Positions by Rentokil Initial
Thực hiện công việc kiểm soát côn trùng dịch hại và đưa ra các đề xuất cho khách hàng Phản hồi về các vấn đề liên quan đến dịch vụ của khách hàng lên cấp trên; Bảo quản tất cả các thiết bị, công cụ, phương tiện đi lại và các dụng cụ khác do công ty cấp phát, để làm việc trong điều kiện hoạt động tốt; Lập kế hoạch và thực hiện theo lộ trình để đảm bảo có mặt kịp thời tại tất cả các địa điểm làmdịch vụ; Đảm bảo tuân thủ quy trình điều hành theo tiêu chuẩn phù hợp tại nhà kho, quy trình sắp xếp và...
Hue, VN
· 1 day ago
· Others level
· in the Others industry
Calling all plant lovers and green thumbs! If you’d love a career that celebrates your obsession with plants, a role as an indoor plant technician with Ambius (A Rentokil Initial Company) could be what you’re looking for. If you are a creative problem solver who values autonomy and flexibility and is looking to be part of an organisation where you are empowered and supported every step of the way, we’d love to hear from you. Benefits of being part of the Ambius team: Working for The Pacific’s l...
Melbourne, AU
· 2 days ago
· Others level
· in the Others industry
Love getting out on the road, solving problems on your feet and meeting new people? A role as a Pest Control Technician with Rentokil Initial could be what you are looking for.As a Pest Control Technician, you will be responsible for working with commercial and residential customers to keep their premises pest-free. We are looking for an enthusiastic individual with a great attitude to join our team on a full-time, permanent basis, based out of Cairns.Benefits of being part of the Rentokil team:...
Cairns, AU
· 3 days ago
· Others level
· in the Others industry
Rentokil Initial is an international business services company employing over 35,000 colleagues across 70 countries. We strive to protect people and enhance lives,for example by controlling pests,improving hygiene and improving interior spaces with plants and scenting. We are experts in the field we operate in, investing in training, science, innovation, and technology. Listening and acting on feedback is part of our culture to support colleagues and our customers. Rentokil Initial regards equal...
Palembang, ID
· 3 days ago
· Manager level
· in the Others industry
Rentokil Initial adalah perusahaan jasa multinasional yang telah tersebar di 70 negara dengan jumlah karyawan sebanyak 35.000. Kami berusaha untuk melindungi Anda dan meningkatkan kehidupan, misalnya dengan mengendalikan hama, meningkatkan kebersihan. Kami ahli dalam bidang beroperasi dan berinvestasi dalam pelatihan, sains, inovasi, serta teknologi. Mendengarkan dan bertindak atas informasi yang disampaikan adalah bagian dari budaya kita untuk mendukung kolega dan pelanggan kami. Rentokil Initi...
Timika, ID
· 3 days ago
· Others level
· in the Others industry
We are looking for a motivated, dynamic Senior Finance Executive (GL & Reporting) to join our team. Your role would be reporting to the Finance Reporting Manager.In this role you will be responsible for:I. RESPONSIBILITIES / PURPOSES OF THE JOB To assist in the monitoring of the overall month end closing activities and period closing.   To assist in the preparation of monthly management accounts, half year and year end form packs according to the timetables issued by the Group finance on a c...
Shah Alam, MY
· 8 hours ago
· Senior Executive level
· in the Others industry
Position : Field Biologist (นักวิชาการด้านแมลง) มีทักษะในการสื่อสารและทำรายงานภาษาอังกฤษOffice Location : เอกมัย สุขมวิท (กรุงเทพมหานคร)Salary Range : 25,000 - 28,000 THB Base Salary + Car Allowance 8,000 THB Visit to the main/potential customers for ensuring the service quality is met as SOP and Terms and Conditions Agreed. Raise the customer satisfaction for service retention purpose especially the Factory and Key Account Customers Issue the inspection and related reports to customers and bran...
Bangkok, TH
· 3 days ago
· Others level
· in the Others industry
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการประสานงานฝ่ายขาย สาขาเอกมัย สุขุมวิทเงินเดือน : 16,000 - 18,000 บาท- รับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามงานบริการด้านกำจัดแมลงและบันทึกข้อมูลลงในระบบ- จัดทำรายงานยอดขายทั้งส่วนงานขายใหม่และต่อสัญญาบริการทุกกลุ่มลูกค้า- ออกสัญญาบริการส่วนงานขายใหม่ รวมทั้งจัดทำใบเสนอราคาทั้งส่วนงานขายใหม่และต่อสัญญาบริการ- จัดทำใบรายงานบริการสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม (เฉพาะครั้งแรกที่ทำบริการ) ทั้งส่วนงานขายใหม่และต่อสัญญาบริการ- จัดทำหนังสือมอบอำนาจ, Certificate งานวางท่อ, ดูแลรายละเอียดเรื่องเงินจ่...
Bangkok, TH
· 3 days ago
· Others level
· in the Others industry
ตำแหน่ง : พนักงานบริการภาคสนามกำจัดแมลง กะกลางคืน สาขากรุงเทพฯ (Service Technician Night Shift) สาขาประชาชื่น38 (รับ 10 อัตรา) สาขาสุขุมวิท เอกมัย (รับ 5 อัตรา) สาขาธนบุรี ตลิ่งชัน (รับ 5 อัตรา) วันและเวลาปฏิบัติงาน : 6 วัน/สัปดาห์ วันหยุดอาจไม่ตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์ , 16.00 - 01.00 น. (มีทำงานล่วงเวลา) รายได้รวมต่อเดือน : 19,000 - 21,000 บาท (ฐานเงินเดือน+ค่าทักษะขับรถยนต์+ค่ากะกลางคืน+ค่าล่วงเวลา+เงินจูงใจในการปฏิบัติงาน/Incentive) หน้าที่ความรับผิดชอบ:- เข้าให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับงานด้านก...
Bangkok, TH
· 3 days ago
· Others level
· in the Others industry
ตำแหน่ง : พนักงานบริการภาคสนามกำจัดแมลง สาขากรุงเทพฯ (Service Technician) สาขาประชาชื่น38 (รับ 5 อัตรา) สาขาสุขุมวิท เอกมัย (รับ 5 อัตรา) สาขาธนบุรี ตลิ่งชัน (รับ 5 อัตรา) วันและเวลาปฏิบัติงาน : 6 วัน/สัปดาห์ วันหยุดอาจไม่ตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์ , 8.00 - 17.00 น. (มีทำงานล่วงเวลา) รายได้รวมต่อเดือน : 19,000 - 21,000 บาท (ฐานเงินเดือน+ค่าทักษะขับรถยนต์+ค่าล่วงเวลา+เงินจูงใจในการปฏิบัติงาน/Incentive) หน้าที่ความรับผิดชอบ:- เข้าให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับงานด้านกำจัดแมลง อาทิเช่น โรงแรม โรงงาน อาคาร...
Bangkok, TH
· 3 days ago
· Others level
· in the Others industry
ตำแหน่ง : พนักงานบริการภาคสนามกำจัดแมลง กะกลางคืน สาขาภูเก็ต (Service Technician Night Shift)สาขาภูเก็ต (รับ 3 อัตรา)วันและเวลาปฏิบัติงาน : 6 วัน/สัปดาห์ วันหยุดอาจไม่ตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์ , 16.00 - 01.00 น. (มีทำงานล่วงเวลา) รายได้รวมต่อเดือน : 19,000 - 21,000 บาท (ฐานเงินเดือน+ค่าทักษะขับรถยนต์+ค่ากะกลางคืน+ค่าพื้นที่+ค่าล่วงเวลา+เงินจูงใจในการปฏิบัติงาน/Incentive) หน้าที่ความรับผิดชอบ:- เข้าให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับงานด้านกำจัดแมลง อาทิเช่น โรงแรม โรงงาน อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร ห้างสรรพสิน...
Wichit, TH
· 3 days ago
· Others level
· in the Others industry
Position : Store Keeper (เจ้าหน้าที่คลังสินคล้า)Location : สาขาประชาชื่น38 กรุงเทพหานครSalary : 18,000 - 20,000 THB ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ดูแลงานเอกสารและธุรการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ดูแล Stock สินค้าและการเบิกจ่าย ตรวจสอบแบบฟอร์มการเบิกจ่ายสินค้า ตรวจสอบ Stock สินค้าให้มีการอัพเดทอยู่เสมอ นำสินค้าจัดเรียงในคลัง สรุปรายงานการเบิกจ่ายสินค้าประจำเดือน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน พนักงานชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป...
Din Daeng, TH
· 3 days ago
· Others level
· in the Others industry
Rentokil Initial is an international business services company employing over 35,000 colleagues across 70 countries. We strive to protect people and enhance lives,for example by controlling pests,improving hygiene and improving interior spaces with plants and scenting. We are experts in the field we operate in, investing in training, science, innovation, and technology. Listening and acting on feedback is part of our culture to support colleagues and our customers. Rentokil Initial regards equal...
South Jakarta, ID
· 3 days ago
· Others level
· in the Others industry
We are looking for a motivated, dynamic Sales Manager (SM) to join our sales team based out of our offices in various locations in BW office. Your responsibilities will be to lead a sales team and develop the team into successful performers, coach them by engaging with them in sales attachment and ultimately drive the team to achieve their target. To help achieving this, we will provide you with a competitive base salary, highly rewarding commission structure, subsidized transport allowance, sub...
Perai, MY
· 4 days ago
· Manager level
· in the Others industry
We are looking for a motivated, dynamic Sales Manager (SM) to join our sales team based out of our offices in various locations in Malacca office. Your responsibilities will be to lead a sales team and develop the team into successful performers, coach them by engaging with them in sales attachment and ultimately drive the team to achieve their target. To help achieving this, we will provide you with a competitive base salary, highly rewarding commission structure, subsidized transport allowance...
Malacca, MY
· 4 days ago
· Manager level
· in the Others industry